RU PL
Zamów połączenie

RODO

Zgodnie z Art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2018 roku informujemy, że; 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest VIKTOR Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, KRS 0000611962 z siedzibą w Siemiatyczach, ul. Adama Mickiewicza 10c, tel: 798 799 099, 2. Zakres przetwarzanych danych osobowych obejmuje dane niezbędne do nawiązania i obsługi współpracy z klientem (np. dane niezbędne do wystawienia faktury oraz imiona, nazwiska, adresy e-mail oraz numery telefonów osób kontaktowych z klientem), 3. Odbiorcami Państwa danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych, w ramach obowiązków prawnych, wynikających z przepisów podatkowych i przepisów o rachunkowości, 4. Mają Państwo prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przeniesienia oraz wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania.